Tag: ทำเลสิก

ทำเลสิก

ข้อเสียหากว่าเรานั้นไม่รักษาดวงตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติข้อเสียหากว่าเรานั้นไม่รักษาดวงตาให้กลับมามองเห็นเป็นปกติ

ดวงตาของเรานั้นเหมือนกับดวงใจของร่างกาย ซึ่งเรานั้นจะมองเห็นโลกภายนอกต่าง ๆ ได้นั้น ดวงตานั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน และ สำหรับหลายคนที่มีอาการมองเห็นอย่างปกติด้วยแล้วนั้นในการมองเห็นอาจจจะไม่เหมือนกับการมอมงเห็นแบบปกติด้วยเช่นกัน และ หลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ว่าเรื่องของการมองเห็นนั้นมีความสำคัญอย่างมากด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูถึงข้อเสียของการมองเห็นที่ไม่ปกติกันดีกว่านะครับว่าจะมีข้อเสียในเรื่องอะไรบ้าง   ลดโอกาสในการประกอบอาชีพลง   สำหรับคนที่มองเห็นไม่ปกตินั้นการมองเห็นนั้นจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพอย่างมาก เนื่องจากว่ามีหลากหลายอาชีพที่จะต้องการการมองเห็นแบบปกติ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอย่างเช่น ทหาร ตำรวจ นักบิน แอร์โฮสเตส และ ยังมีอาชีพอื่น ๆ อีกมากมายด้วยเช่นกัน ที่จะต้องใช้การมองเห็นที่ปกติ ดังนั้นการที่มองเห็นไม่ปกติไม่ว่าจะเป็นสายตาสั้น สายตาเอียง และ สายตายาวนั้นจะลดโอกาสในการประกอบอาชีพลงอย่างมากด้วยเช่นกัน  ซึ่งมีหลากหลายคนที่ไม่มีโอกาสในการประกอบอาชีพเพียงเพราะว่าสายตานั้นมองไม่เห็นปกติก็มีด้วยเช่นกัน   ลดความปลอดภัยลง  การมองเห็นที่ไม่ชัดเจน