Tag: ตรวจโควิดก่อนเข้างาน

ตรวจโควิดก่อนเข้างาน

ตรวจโควิดก่อนเข้างาน ควรตรวจเมื่อไหร่ตรวจโควิดก่อนเข้างาน ควรตรวจเมื่อไหร่

การตรวจโควิด ควรเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิดที่ดำเนินอย่างเป็นระบบ และดำเนินให้ทั่วถึงบุคลากรทุก ๆ คนที่ทำงานอยู่ในบริษัทหรือในองค์กรแห่งใดแห่งหนึ่ง เพื่อที่จะได้สร้างความสบายใจ และทำให้เกิดการดำเนินงานอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ตรวจพบหาเชื้อจากพนักงานคนใดคนหนึ่ง จะได้รีบแก้ไขสั่งกักกันตัว หรือส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างเร็วที่สุด การตรวจโควิดก่อนเข้างาน ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญเช่นเดียวกัน แต่คำถามคือควรตรวจเมื่อไหร่ ตรวจในช่วงไหนบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการตรวจถี่มากจนเกินไป เพราะทุก ๆ ครั้งที่ทำการตรวจ ก็อาจจะต้องเสียเวลาในการทำงาน หรือเสียค่าตรวจจำนวนมาก ดังนั้นจึงต้องมีการวางแผนในการตรวจด้วย    ตรวจโควิดก่อนเข้างาน ควรตรวจช่วงไหนบ้าง  โดยมีผู้ที่ติดเชื้อโควิดจำนวนมาก ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อย จนกระทั่งเจ้าตัวไม่คิดว่าตนเองได้รับเชื้อเข้าไปแล้วดังนั้นจึงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ค่อนข้างจะแออัด ดังนั้นสิ่งสำคัญคือจะต้องเร่งตรวจหาเชื้อตั้งแต่ยังไม่มีออกอาการเพื่อลดความเสี่ยงให้เร็วที่สุด โดยหลักเกณฑ์ที่คุณควรวางระบบในการตรวจหาเชื้อกับพนักงานทุกคนมีดังนี้…  ตรวจโควิดก่อนเข้างานในทุก ๆ วันจันทร์ ซึ่งเท่ากับว่าใน 1 สัปดาห์จะมีการตรวจหาเชื้อโควิด 1 ครั้ง นั่นก็คือวันจันทร์ ซึ่งเป็นช่วงเปิดสัปดาห์ หรือถ้าพบว่าเป็นการตรวจถี่มากจนเกินไป ก็อาจจะดำเนินการตรวจ 2 สัปดาห์ 1 ครั้งในทุก ๆ วันจันทร์เช่นเดิมก็ได้     ตรวจโควิดพนักงานที่เพิ่งเข้ามาใหม่ เพื่อทำให้พนักงานที่ทำงานอยู่เกิดความสบายใจ และพนักงานใหม่เองก็จะได้เข้าทำงานแบบมีความสุข และยังจะต้องดำเนินการตรวจหาเชื้อกับพนักงานที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดหรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่าง ๆ อีกด้วย