Tag: ชุบ โลหะ

ชุบ โลหะ

ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า มีข้อดีอย่างไรบ้าง ทำไมได้รับความนิยมชุบโลหะด้วยไฟฟ้า มีข้อดีอย่างไรบ้าง ทำไมได้รับความนิยม

การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า กระบวนการที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางด้วยเช่นเดียวกับ การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า หรือ EDP ย่อมาจาก Electro Deposition Painting เป็นเทคโนโลยีการชุบโลหะ ซึ่งอาศัยกลไกไฟฟ้า ด้วยการนำเอาไฟฟ้ากระแสตรงมาชุบโลหะ เปลี่ยนสารละลายของสสารที่ต้องการใช้ชุบให้อยู่ในรูปของอิออนบวก โดยจะเกิดการจับตัวที่ชิ้นงานบางๆ คล้ายฟิล์ม วัตถุประสงค์ของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้า คือ ชดเชยคุณสมบัติบางอย่าง ข้อดีของชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าช่วยเพิ่มคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความสม่ำเสมอกันทั่วทุกจุด ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าป้องกันการหลุดลอกเนื่องจากการขัดสี ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเพิ่มความสวยงามให้แก่ชิ้นงาน ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าสามารถเคลือบได้ทุกส่วนแม้แต่ในส่วนที่เป็นร่อง หลืบ ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าทำให้วัสดุที่เคลือบนั้นไม่สามารถติดไฟได้ง่าย ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าช่วยลดอันตรายไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุบโลหะด้วยไฟฟ้าได้รับความนิยมสูงมาก