Day: June 2, 2022

บุหรี่ไฟฟ้า

สูบแล้วแสบคอเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรดีสูบแล้วแสบคอเกิดจากอะไร แก้ไขอย่างไรดี

บุหรี่ไฟฟ้านั้นเป้นอีกหนึ่งในอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิสก์ที่มีการออกแบบให้ซับซอน จนทำให้บางทีนั้นการทำงานนั้นอาจจะมีความผิดพลาด และ หาสาตเหตุได้ค่อนข้างยาก และ อาอากร แสบคอ เองก็เป็นหนึ่งในอาการสำคัญอย่างมากที่เรามักจะได้พบกับบุหรี่ไฟฟ้าตัวโปรดของเราด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันดีกว่าว่าการที่เราสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเกิดอาการแสบคอนั้นจะเกิดจากอะไรบ้าง   ไฟมากเกินไป   อย่างแรกนั้นเป็นเรื่องของ “ไฟ” ที่จ่ายออกมาที่หลากหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้นั้นก็เพราะว่า บางทีนั้นบุหรี่ไฟฟ้าของเรานั้นอาจจะจ่ายไฟได้เกินกำลังไฟของคอยล์ ซึ่งนั้นจะทำให้บุหรี่ไฟฟ้านั้นมีการจ่ายไฟที่มากเกินไปที่คอยล์จะทำได้ และ ทำให้น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นระเหยไป และ ทำให้คอยล์นั้นเกิดการเผาไหม้ด้วยความรวดเร็วมากเกินไปจึงทำให้คอยล์นั้นแห้งเร็ว เพราะว่าไฟที่จ่ายออกมาคอยล์ไม่สามารถรับไหวนั้นเอง  พร้อมทั้งทำให้รสชาติของการสูบของเรานั้นมีอาการแสบคอนั้นเอง   สูบอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  เมื่อเรานั้นสูบบุหรี่ไฟฟ้าตัวโปรดของเราเป็นเวลานานติดต่อกัน จะทำให้ใส้ที่มีหน้าที่ในการดูดซับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านั้นแห้งได้อย่างรวดเร็ว  โดยเรานั้นจะสามารถที่จสังเกตได้ง่าย ๆ ว่าไส้ที่คอยดูดซับนั้นแห้ง โดยน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า นั้นจะมีการเสียรสชาติ หรือ